قیمت دستگاه ماینینگ | لیست قیمت دستگاه ماینیگ | قیمت دستگاه ماینینگ دست دوم

قیمت دستگاه ماینینگ

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 انت ماینر s9j 11,200,000  3,200,000  8,000,000 
2 انت ماینر Antminer S15 17,000,000  17,000,000  ---
3 انت ماینر Antminer S11 ---
4 انت ماینر Antminer T15 10,000,000  21,000,000  11,000,000 
5 انت ماینر DR5 ---
6 انت ماینر AntMiner T9 3,400,000  3,000,000  400,000 
7 انت ماینر +AntMiner T9 1,500,000  1,500,000  ---
8 انت ماینر Antminer S17-56TH/s 27,500,000  27,500,000  ---
9 انت ماینرantminer t17 31,000,000  31,000,000  ---
10 ماینر Whatsminer M3 1,500,000  1,300,000  200,000 
11 واتس ماینر M21 15,000,000  15,000,000  ---
12 ماینر M1 واتس ماینر 5,800,000  3,000,000  2,800,000 
13 واتس ماینر Whatsminer D1 35,000,000  35,000,000  ---