آموزش انواع سیستم های پرداختی در استخر های استخراج

آموزش انواع سیستم های پرداختی در استخر های استخراج

Proportional

پاداش بلاک بین ماینرها به نسبت تعداد شیرهایی که در یک دور ثبت کردهاند تقسیم میشود. مقدار مورد انتظار پاداش در هر شیر به تعداد شیرهایی که تا آن لحظه در یک دور ثبت شده اند بستگی دارد، پس پرش-کننده ها مقدار خیلی زیادی نسبت به شیر منصفانه خودشان دریافت میکنند و ماینرهای ثابت خیلی کمتر دریافت خواهند کرد. این بدترین روش تقسیم پاداش است و نباید استفاده شود.


PPS

هر شیر پاداش ثابتی که از قبل مشخص است دریافت میکند. این روش بهترین روش از نظر اختلاف کم، زمان تکمیل کم و سادگی است، ولی بیشترین مقدار ریسک را برای اپراتور دارد، و به همین دلیل کمترین مقدار درآمد نسبت بقیه روشها را دارد (به دلیل کارمزد دریافتی بالاتر اپراتور) و همینطور ریسک از هم پاشیدن استخر در صورت مدیریت نامناسب را دارد. این روش در حال حاضر به نسبت جذابیت خیلی کمی دارد، ولی این روش راه آینده است. وقتی که زیرساختهای مناسب برای ارائه دادن کارمزد کم راه اندازی شود، این روش بیشترین استفاده را خواهد داشت.


Slush

پاداش هر شیر با توجه به یک امتیاز وابسته به این که چه زمانی ثبت شده است پرداخت میشود (یک تابع نمایی از زمان) ، و پاداش بلاک بین ماینرها در یک دور به نسبت امتیاز آنها تقسیم میشود. از نظر تاریخی این اولین روشی است که به طور مخصوص برای مقابله با جهش در استخر توسعه پیدا کرده، به همین دلیل کامل نیست و احتمال مقداری جهش همچنان در آن وجود دارد. برخلاف افسانه محبوب! این روش به خوبی توسط ماینرهای متناوب قابل استفاده است و تاثیری روی میانگین بلند مدت درآمد آنها ندارد. با این حال اختلاف برای ماینرهای متناوب بالا خواهد بود.


Geometric

این یک روش ضد جهش بر پایه پیاده سازی دقیق تر از اصولی است که روش Slush دارد. پاداش شیرها با یک امتیاز که به صورت نمایی با ثبت شدن شیرهای جدید کم میشود، امتیاز دهی میشوند. اپراتور مقدار متغیری کارمزد برای باقی ماندن در یک حالت ثابت دریافت میکند. مقدار اختلاف نهایی در این روش زیاد است گرچه تقسیم بین اپراتور و ماینرها تعدیل پذیر است. PPS یک حالت خاص از این روش است که اپراتور تمام اختلاف ها را به عهده میگیرد.


PPLNS

پاداش بلاک بین آخرین شیرها تقسیم میشود، بدون در نظر گرفتن محدودیتهای یک دور. در پیاده سازی دقیق، تعداد شیرها مشخص شده است که به این شکل جمع کلی آن مقدار مشخصی از امتیاز خواهد شد( که مقدار امتیاز یک شیر، معکوس سختی است). اکثر استخرها پیاده سازی خامی بر اساس تعداد ثابتی شیر یا مقدار ثابت ضریبی از سختی انجام میدهند. مقدار اختلاف شیر با هزینه بیشتر شدن زمان تکمیل میتواند کمتر شود، ولی راهی برای کاهش بلند مدت اختلاف استخر وجود ندارد. تمامی پیاده سازیهای این روش با استفاده از روشهای قدیمی غیر قابل پرش هستند. ولی فقط پیاده سازی دقیق در مقابل تعدیل سختی غیر قابل پرش است.


SMPPS

قصد این روش این است که پاداش کامل PPS شیرها را بر اساس بهترین تلاش بدهد. با این حال، وقتی پرداختی ها جمع شوند، زمان تکامل بالا خواهد بود. پرش-کنندگان میتوانند وقتی که حساب مثبت است ماین کنند و از PPS با کارمزد کم لذت ببرند و وقتی که حساب منفی است استخر را ترک کنند. مشخصات پروسههای تصادفی تضمین میکنند که مقدار منفی حساب نهایتا به صورت خودسر زیاد خواهد شد، و به ناچار منجر به از هم پاشیدن استخر، در زمانی که هیچ جذابیتی برای ماین ندارد میشود. این موضوع با هر از دست دادن شیر به دلیل گیر کردن ( طولانی شدن) بلاک، بلاکهای نامتعبر و شیرهای تاخیری (اگر پرداخت شود) تشدید میشود و موجب تجمع بیشتر کمبود میشود.


ESMPPS

اصلاحی از SMPPS، که در آن شیرهایی که کمترین پرداخت را داشته باشند اولویت بندی میشوند. مقدار کلی پاداش برای یک شیر به سمت نسبتی پایدار از بیشترین مقدارِ بلند مدتِ قابل پرداخت به ازای هر شیر بعد از ضررها (از دست دادن شیرها) میل میکند. اگر این حالت پایدار به عنوان مقدار پاداش مورد انتظار قبول شود، از زیاد شدن زمان تکمیل و جمع شدن بدهیها که در حالت پایدار محاسبه شده جلوگیری میکند. اگرچه بازهم بدهی به شکل خودسرانه به دلیل اختلاف بالا خواهد رفت، ولی امکان دارد که استخر در صورتی که ماینرها وفادار باشند نجات پیدا کند.


Double Geometric

یک روش ضد پرش تلفیقی از Geometric و PPLNS، شامل یک نسخه قدیمی و یک نسخه نمایی از حالت اخیر به عنوان حالتهای خاص است. شیرها به شکل نمایی با ثبت شدن شیرهای آینده و بلاکهایی که پیدا میشوند از بین میروند. محدودیتهای هر دور رد شده ولی نادیده گرفته نشده اند. زمان تکمیل، اختلاف و ریسک اپراتور با یک مقدار کم کلی ثابت قابل تعدیل هستن

این مقاله 1 از 2 نسخه میباشد قسمت دوم در مورد بهترین گزینه برای ماینر ها خواهیم نوشت

نظرات (2)

مبین

جالب بود خسته نباشین

    ماینربازار

    ممنون از توجه شما

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها