بخش راهنمای نصب دستگاه های ماینینگ

جهت هر گونه سوال در مورد راهنماهای نصب و راه اندازی به انجمن مراجعه کنید و ار پرسش سوال از پشتیبانی خودداری نمایید.

https://forum.minerbazar.org/

چنانچه راهنمایی دستگاه خاصی را میخواهید با پشتیبانی در تماس باشید

راهنمای نرم افزار Antminer Toolkit مانیتورینگ دستگاهای انت ماینر

راهنمای نرم افزار Antivirus Tools انتی ویروس  دستگاهای انت ماینر